เทคนิคการวาดภาพเขียนด้วยดินสอ

ถือเป็นพื้นฐานของนักวาดภาพแทบทุกคนที่จะต้องเรียนรู้เริ่มต้นจากการใช้ดินสอดำธรรมดาในการวาดภาพ ซึ่งจริงๆ แล้วแม้จะดูเหมือนง่ายแต่เมื่อลงรายละเอียดที่ลึกซึ้งมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนกัน เพราะแค่การเริ่มต้นเลือกดินสอที่เหมาะสมกับภาพมันก็ต้องคำนวณแล้วว่ากาจะวาดภาพในลักษณะนี้ต้องใช้ดินสอที่มีความบางหรือความหนา ดินสอที่หนาและแข็งจะเหมาะกับการฝนภาพให้เกิดเป็นเงา ส่วนดินสอแบบบางจะเหมาะกับการเหลาให้แหลมและวาดภาพลงไป โดยการเริ่มต้นของการวาดภาพด้วยดินสอสิ่งแรกที่ต้องทำคือการจับจุดภาพที่ต้องการวาดให้ชัดเจนว่าอยากวาดภาพในลักษณะใด ส่วนมากจะเน้นไปที่การวาดภาพนิ่ง หน้าคน โดยกำหนดมุมองของภาพให้ชัดเจนจากนั้นก็ค่อยๆ วาดส่วนที่เรามองว่าสำคัญที่สุดวิธีการวาดในลักษณะนี้สามารถเรียกว่า Drawing ได้ จะต้องรู้จักใช้น้ำหนักของดินสอว่าตรงจุดไหนควรเข้ม ตรงไหนควรอ่อน เพื่อภาพที่ออกมาจะได้เกิดความสวยงามมากที่สุด

admin